Seinäjoen Taiteilijaseura

Perustettu 1960. Ensimmäinen seuran puheenjohtaja oli Oiva Polari, sen jälkeen puheenjohtajina ovat toimineet Seppo Tanninen, Tiina Laasonen, Seppo Kari, Heikki Mäki-Tuuri ja Minna Bengs-Shrestha.

Seuran toiminta on keskittynyt näyttelyiden järjestämiseen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Myös erilaiset kuvataiteen asiantuntijatehtävät ovat kuuluneet seuran jäsenten toimenkuvaan. 40 vuotta kestäneen mierontien jälkeen seuran taidekokoelma, joka on kasvanut vähitellen yli 70 teoksen, löysi 2000-luvulle tultaessa vihdoinkin sijoituspaikan Seinäjoen taidehallin yhteydestä.

Nykyään seuran toiminta keskittyy näyttelyiden järjestämiseen, järjestötoimintaan, taidekokoelman hoitoon ja taidelainaamon ylläpitoon.

Jäsenmäärä 31 taiteilijajäsentä.


Seinäjoki Artists' Association

Founded 1960. The first president of the association was Oiva Polari. He was followed by Seppo Tanninen, Tiina Laasonen, Seppo Kari and Heikki Mäki-Tuuri. Currently Minna Bengs-Shrestha holds the chair.

The main task of the association is to organize exhibitions in Finland and abroad. In addition to this the association does professional consulting in the field of visual arts. The Seinäjoki Artists’ Association Art Collection currently comprises over 70 works. The collection is now permanently housed at the Seinäjoki Art Gallery after 40 homeless years.The association is managing exhibitions, the collection and offers art rental services.

The association has 31 artists as members.